Sonuç Bildirgesi

 

16 – 19 Kasım 2016 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 8. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi “Mülteci Hakları, Sağlığı ve Mülteci Sağlığı ile ilgili Çalışan Sağlık Personeli Hakları, Sorunları ve İhtiyaçları” ana temasıyla, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seval AKGÜN’ ün Başkanlığında, T.C. Sağlık Bakanlığı destekleriyle, Antalya Limak Limra Resort Hotels, Kemer toplantı salonlarında, HAKSAD - Hasta Hakları Savunma, Araştırma ve Geliştirme Derneği, SAD - Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Türkçe

Kongre Başkanından

Prof. Dr. Seval Akgün
Kongre Başkanı

Göç ve göçmenlik sorunu insanlık tarihi boyunca yaşanmaya devam eden en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle sığınmacı ve mülteciler, güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler, şiddet vb. pek çok nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplar arasındadır.

Türkçe