* T.C. İçişleri Bakanlığımızın son genelgesi çerçevesinde kongrelerimiz ONLINE     
     olarak 14 ve 15 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Kongre Daveti

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,
20. yüzyılın ortalarından başlayarak hızla gelişen tıp teknolojisiyle birlikte, hekim-hasta ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda toplumun tutum ve beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu bağlamda hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarının beklentileri değişmiş, farklı kavramlar gündemimize girmeye başlamıştır. Bu kavramlardan birisi de “Hasta hakları” kavramıdır.  Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanın sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki –üç dekad da önem kazanarak, kavramsallaşmıştır.  Kavramsallaşma sürecinde hasta haklarının tanımı da yapılmıştır.

Türkçe