Bildiri Özet Gönderim Son Tarihi 30 Ekim 2016'dır.

Kongre Başkanından

Prof. Dr. Seval Akgün
Kongre Başkanı

Göç ve göçmenlik sorunu insanlık tarihi boyunca yaşanmaya devam eden en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Özellikle sığınmacı ve mülteciler, güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler, şiddet vb. pek çok nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplar arasındadır.

Türkçe