KONGRE PROGRAMI

08 Kasım 2017 – Çarşamba
12:00
Kayıt ve Otele Yerleşme
18:30 – 19:30
Resmi Açılış, Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
09 Kasım 2017 – Perşembe
10:00 – 11:00
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ
Kongre Başkanı;
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 – 12:30
KONFERANS 1
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLETİŞİMİ
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA,
Baskent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Hasta Odaklı Bakım
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,SAD- Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, , Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
Hasta Hakları Açısından Rıza Formları; Avrupa ve Osmanlı Tarihi
Yrd. Doç.  Dr. Faruk TONGA, Amasya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Amasya, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
PANEL 1
SAĞLIK KURUMLARINDA PERSONEL GÜVENLİĞİ, ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Faruk TONGA, Amasya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Amasya, TÜRKİYE
Konuşmacılar
TÜSKA (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü) Akreditasyon Standartları Kapsamında Çalışan Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Keziban AVCI,TÜSKA -Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birimi, Ankara, TÜRKİYE
Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Yatan Aile Üyelerinin Gereksinim Ve Beklentilerinin Belirlenmesi
Havva COŞKUN- Emine KOL
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
“Can Sağlık Grubu Can Dostum”
KESKİNER Umut Can (1), NİLGÜN Ulu (2), SİPAHİOĞLU Özlem(3), TERECİ Meliha(4),TOGAN Turhan(5)
1- İcra Kurulu Başkanı, 2- İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı, 3- Kurumsal Pazarlama Direktörü,
4- Hasta Hizmetleri Müdürü, 5-  Tıbbi Direktör,
Can Sağlık Gurubu Özel Salihli Can Hastanesi , Manisa, TÜRKİYE
15:15 – 16:30
PANEL 2
KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR BAĞLAMINDA HASTA-SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİSİ
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ,Uludağ Üniversitesi Fizyoloji A.D., Dekan Yardımcısı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Kim Haklı? Kim Haksız?
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ,Uludağ Üniversitesi Fizyoloji A.D., Dekan Yardımcısı, TÜRKİYE
Adana’da Bir Hastanede Ameliyathanede Çalışanların Depresyon Düzeyi
Hatice  ÇİFTÇİTuncay Seyfioğlu - Tülay Doğan - İlknur Durna–
Adana Numune EAH, Adana, TÜRKİYE
16:30 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 17:45
PANEL 3
TOPLUM ALGILAMASINDA HASTA HAKLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Emine KOL,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Hastanede Yatan Hastaların Hemşire Bakım Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Emine KOL- Fatma Dursun -Aslı Bozkurt -Havva Coşkun
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği, İletişim ve Sağlıkta Şiddet
Yrd. Doç. Dr. Faruk TONGA, Amasya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi,  TÜRKİYE
Melahat KILIÇ, Uzman, TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Amasya İl Başkanlığı, TÜRKİYE
Gülseren YAPAL, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Amasya İl Başkanlığı, TÜRKİYE
Sağlık Çalışanlarına Şiddet Ve Önlenme Kuralları
Levent EKEN –Taşova Devlet Hastanesi, Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Amasya, TÜRKİYE
10 Kasım 2017 – Cuma
10:00 – 11:00
KONFERANS 2
AYDINLATILMIŞ ONAM, SIR SAKLAMA (MAHREMİYET) VE SAĞLIK İLETİŞİMİ
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Göz Hast.,TÜRKİYE
 
Hekim Gözüyle Aydınlatılmış Onam /// Tıbbi Uygulama Hatalarını Nasıl Önleyebiliriz?
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Göz Hast.,TÜRKİYE
Sağlık İletişimi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 – 12:30
PANEL 4
HASTA HAKLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Gürkan SERT, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
 
Hasta Denekleri Raporu
Doç. Dr. Gürkan SERT, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimlerinin İşleyişi İle Beyaz Kod Başvurularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)
Rufen ORAL - Hatice GÜNAYDIN - Mehmet İshak MAZI
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Konya, TÜRKİYE
Çocuk Hasta Popilasyonunda Palyatif Bakıma Olan İhtiyaç Ve Mevcut Durum Analizi
Bahar KANBUR -Birkan TAPAN - Rahşan UZPAK - Esra TAVUKÇU - Özlem SARAK
İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:30
PANEL 5
SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI VE GÜVENLİĞİ
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kullanılan Graf Yönteminde Bebeğin Uygun Pozisyonda Statik Hale Getirilmesi Konusunda Standardizasyon Çalışması
Yusuf  KENAN ÇETİNOĞLUBünyamin Güney - Gürbüz Akçay - Önder Yeniçeri - Neşat Çullu - Yeliz Korkutal–
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, TÜRKİYE
Çoklu İlaç İnfüzyonlarını Tanımlamak İçin Güvenli Bir Yöntem: Dur-Bekle-Geç
Emine KOL - Muhammed Ali Akıncı – Şerifegül Şimşek - Atilla Ramazanoğlu –
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
Sağlık Yöneticilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Mehmet İshak MAZI - Hatice GÜNAYDIN - Rufen ORAL
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Konya, TÜRKİYE
15:30 – 16:00
Kahve Arası
16:00 – 17:00
SORU/CEVAP OTURUMU
HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARINDA ALINAN YOL
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Doç. Dr. Gürkan SERT, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Göz Hast.,TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, TÜRKİYE
17:00 – 17:45
KONFERANS 3
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
 
Konuşmacı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, SAD- Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi İTALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE
21:00 – 23:00
Gala Gecesi eğlencesi
11 Kasım 2017 – Cumartesi
10:00 – 11:00
KONFERANS 4
SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI VE MOBBİNG
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU,Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Personeline Yönelik Mobbing
Dr. Mehmet Ozan UZKUT, Mobbing Derneği Antalya İl Temsilcisi, Antalya, TÜRKİYE
Sağlık Personeline Karşı Uygulanan Şiddetin Önlenmesi, Hukuki Ve İdari Tedbirler
Av. Semih ÖNEM, Avukat, TÜRKİYE
11:00 – 12:00
PANEL 6
KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR BAĞLAMINDA HASTA-SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİSİ
 
Oturum Başkanı
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Öğr. Görv.Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Antalya, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta”
Bilişli, Yasemin(1), Altaş, Berre(2), Aygen Zetter, Selin(3)
(1)Akdeniz Üniversitesi, SBMYO, Öğr. Gör. Dr. /Antalya/ Türkiye
(2)Akdeniz Üniversitesi, SBMYO, Öğr. Gör. /Antalya/ Türkiye
(3)Akdeniz Üniversitesi, SBMYO, Yrd. Doç. Dr. /Antalya/ Türkiye
Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği Ve Bunun İş Doyumuna Etkisi
Çınar,Pelin1  Demirtaş,Meryem2  Turan,Arzu3  Tengilimoğlu,Dilaver4
1Özel Salihli Can Hastanesi-MANİSA-TÜRKİYE
2İstanbul Medipol Üniversitesi-İSTANBUL-TÜRKİYE
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-RİZE-TÜRKİYE
4Atılım Üniversitesi-ANKARA-TÜRKİYE
Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği: Şanlıurfa’da 3 Kamu Hastanesi Uygulaması
Sümeyye ÖZMEN–Uşak Üniversitesi, Uşak, TÜRKİYE
Hüseyin ERİŞ – Harran Üniversitesi, TÜRKİYE
12:00 – 12:30
Kapanış Oturumu
HASTA HAKLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN GELECEK YILLARDA HAREKET PLANI HAZIRLAMA –PANEL
 
Konuşmacı
Kongre Başkanı;  Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, St. John Uluslararası Üniversitesi ITALYA, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Koordinatörü, TÜRKİYE