Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
14 Ekim 2018
Bildiri Kabul İlanı
16 Ekim 2018
Kongre Tam Program İlanı
20 Ekim 2018
Kongre Kayıt Son Tarih
14 Kasım 2018

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
14 Ekim 2018
Bildiri Kabul İlanı
16 Ekim 2018
Kongre Tam Program İlanı
20 Ekim 2018
Kongre Kayıt Son Tarih
14 Kasım 2018