Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
01 Mayıs 2021
Bildiri Kabul İlanı
03 Mayıs 2021
Kongre Tam Program İlanı
07 Mayıs 2021
Kongre Kayıt Son Tarih
01 Haziran 2021